ما که هستیم

همه ی انسان ها از لحاظ روانی نیاز هایی دارند که باید این نیاز ها برآورده شود، و یکی از مهمترین دالیل اجرای این طرح کمک به رفع این نیاز ها میباشد و جهت پیاده سازی آن از متخصصان علوم اعصاب و روانشانسی کمک گرفته شده است. در زیر به برخی از این نیاز ها اشاره کرده ایم:
  • جبران کمبودهای حاصل از یکنواختی های زندگی
  • بهبود و رهایی از استرس های جسمی
  • گسترش افق دید، ارضای نیاز کنجکاوی و شناختی ارزش های خویشتن
  • حس احترام به خود
  • و....

فعالیت اصلی

فعالیت اصلی جاولت جهت رفع این نیاز ها تولید و انتشار محتوای مفید به صورت تخصصی میباشد جاولت جهت رفع این نیاز ها، اطالعات امکان گردشگری از انواع اقامتگاه ها گرفته تا اماکن تفریحی در هر کجای ایران و خارج از آن را گرداوری کرده است، که کاربران عزیز جاولت بتوانند با توجه به شرایط خود به کسب تجربه های جدید در جهان بپردازند.

داستان جاولت

جان متخصص علوم اعصاب میباشد که به ولت کمک میکند جهان را به سبک خودش تجربه کند و زندگی متفاوتی داشته باشد. اسم جاولت برگرفته از این دو کاراکتر است و هدف آن این است که همه ی انسان ها بتوانند افق دید خود را نسبت به جهان هستی افزیش دهند

تیم ما